Sborník 2018Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, milí přátelé,

Z pohledu nekonečnosti vesmíru a jeho tzv. čtvrtého rozměru – času, je dvacet let jen nevytvořitelným zlomkem. Zhlédneme-li však tento časový úsek optikou našeho průměrného věku, je to hodnota relativně dlouhá, zvláště s přihlédnutím k hektickému způsobu života chirurgického.
Ale buďme optimisté, jsme zde proto, abychom Vás z celého srdce pozvali na jubilejní XX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě – Skalský dvůr. Je naším nesmírným potěšením a poctou opakovaně vysoká účast „chirurgického potěru“ i plně výkonných zralých chirurgů, včetně nestorů tohoto jistě nejkrásnějšího medicínského oboru.
Mnozí účastníci předchozích ročníku již byli převezeni zcela neodbytným převozníkem na druhý břeh chirurgické řeky. Těm pak vzdáváme cest, smekáme před jejich vykonaným dílem, neboť tak činili s důstojným celoživotním přesvědčením, že jsou svým posláním určeni k pomoci trpícímu bližnímu. Řekne snad někdo, co je víc?.

Srdečně a jubilejně  zveme.
Jiří Šustáček

 za organizátory

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé,

je mojí milou povinností pozvat Vás k účasti na tradiční Setkání českých a slovenských chirurgu na Moravě, abychom se v přátelské atmosféře navzájem informovali a prodiskutovali nove nabyté znalosti i vlastní zkušenosti. Díky atraktivním tématům i pozitivním ohlasům účastníků oslaví tento kongres již své dvacáté výročí. Proto mi dovolte, abych našemu setkání popřál mnoho dalších úspěšných let naplněných zajímavým programem, novými vědomostmi a hojnou návštěvností. Věřím, že i letošní setkání pro Vás bude představovat dva dny plné kvalitních přednášek a poskytne i dostatečný prostor k neformálním osobním setkáním či odborným diskuzím a stane se příjemnou společenskou událostí.

Ing. Milan Ettel
generální ředitel
MEDIN, a.s.

Motiv2018

Goyův poslední obraz lékaře. Autoportrét na kterém je zobrazen se svým lékařem Eugeniem Garcíou Aarietou.
(Olej na plátně 1820)

Ve věnování Arietovy píše:
„Goya děkuje svému příteli Arietovi za starostlivou péči, kterou mu v roce 1819 zachránil život.“

Program přednášek XX. ročníku ve formátu PDF

Setkání chirurgů


Kontakt

Milena Běhounková
sekretariát chirurgie
Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610,
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 801 216
(7.30–14.30 hod.)

Generálním partnerem Setkání
chirurgů je společnost MEDIN.

SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ

Skalský Dvůr – Nové Město na Moravě
10.–11. května 2018