Česká chirurgická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenská chirurgická spoločnosť, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Česká společnost chirurgie ruky, ČLS JEP – Spolek lékařů v Novém Městě na Moravě a Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Vás srdečně zvou na XVIII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, které se koná 19.-20. května 2016 na Skalském dvoře u Nového Města na Moravě.

Těšíme se na Setkání!

 

Témata XVIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě 2016

  • Všeobecná chirurgie – ILEOSNÍ STAVY
  • Všeobecná chirurgie – VARIA
  • Traumatologie – PORANĚNÍ V OBLASTI STEHNA A PŘILEHLÝCH KLOUBŮ
  • Traumatologie – VARIA, VÍTÁNY JSOU PŘEDNÁŠKY NA TATO TÉMATA: HŘEBOVÁNÍ TIBIE; HŘEBOVÁNÍ RETROGRÁDNÍ FEMUR; DLAHOVÁNÍ DISTÁLNÍ HUMERUS
  • Chirurgie ruky – PORANĚNÍ SKELETU RUKY A ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ (ROUND TABLE)


Operace hlavy proti šílenství> Pozvánka s odborným programem ke stažení (pdf)

    Registrace k aktivní účasti je již uzavřena!

    Registrace k pasívní účasti probíhá do 30.4.2016.


Garanti akce:
Výbor České chirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Výbor Slovenskej chirurgickej společnosti

 

Odborní garanti:

SEKCE A – VŠEOBECNÁ CHIRURGIE

prof. MUDr. Peter Kothaj, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Toman
MUDr. Jiří Šustáček


SEKCE B – TRAUMATOLOGIE

doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
MUDr. Dobroslav Novák
MUDr. Roman Dvorský


SEKCE C – CHIRURGIE RUKY

prim. MUDr. Alena Schmoranzová
prim. doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

 

 

 Setkání chirurgů


Kontakt

Milena Běhounková
sekretariát chirurgie
Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610,
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 801 216
(7.30–14.30 hod.)

Generálním partnerem Setkání
chirurgů je společnost MEDIN.

SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ

Skalský Dvůr – Nové Město na Moravě
19.–20. května 2016

Úvod