Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, milí přátelé,

celý letošní rok 2016 je celosvětově protknut křesťanským symbolem milosrdenství, proto také zvolen právě tento biblický výjev na titulní straně pozvánky. A nejen proto. Tato emoce je také jedním z úhelných kamenů našeho povolání. Slova nejsou myšlena theologicky - sakrálně. Chtějí jen zdůraznit, že chirurg by měl pracovat s nezměrnou teoretickou výbavou svého mozku, se soustavným až zarputilým tréningem svých rukou, se srdcem skrze humanisticky laděným a s duší naplněnou milosrdenstvím, s etickým chováním ke svému okolí a pacientům a samozřejmě s důstojnou odměnou za svoji práci. Jen tak se může vrátit, přetrvávat a ev. vzrůstat naše společenské postavení a vážnost. Jsem hluboce přesvědčen , že těmito kulisami bude zdobeno i XIX. "Setkání" v jejichž pozadí bude jasná obloha nezměrného a neutuchajícího přátelství a kolegiality.

Z celého srdce zveme a  těšíme se
Jiří Šustáček

Motiv_2017_malý
Scénické vyobrazení podobenství o milosrdném Samaritánovi.
(Evangeliář císaře Otty III, sklonek 10. století)

Česká chirurgická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenská chirurgická spoločnosť, Česká společnost pro úrazovou chirurgii, Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu, Česká společnost chirurgie ruky, Slovenská spoločnosť chirurgie ruky, ČLS JEP – Spolek lékařů v Novém Městě na Moravě a Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Vás srdečně zvou na XIX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, který se uskuteční v termínu  11.-12. května 2017 na Skalském dvoře u Nového Města na Moravě.

Těšíme se na Setkání!

 Setkání chirurgů


silent

Kontakt

Milena Běhounková
sekretariát chirurgie
Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610,
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 801 216
(7.30–14.30 hod.)

Generálním partnerem Setkání
chirurgů je společnost MEDIN.

SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ

Skalský Dvůr – Nové Město na Moravě
11.–12. května 2017