Minulé ročníky

  2019

 • Causae mortis v chirurgii
 • Poranění distální poloviny paže, loketního kloubu a proximálního předloktí
 • Řešení následků poranění měkkých tkání ruky a zápěstí
 • Varia
 • Varia

  Sborník       Program   Pozvánka    Ohlédnutí     Foto

 2018

 • Věčné i aktuální téma chirurgů - appendix vermiformis
 • Zlomeniny distálního femoru a proximálního bérce
 • Round table - poslední článek od A po Z úrazy ruky
 • Varia - obecná chirurgie
 • Varia - traumatologie

  Sborník       Program   Pozvánka     Ohlédnutí     Foto

 2017

 • Komplikace laparoskopických operací
 • Zlomeniny pilonu, hlezna a nohy
 • Chirurgické léčení chronických onemocnění ruky
 • Varia - obecná chirurgie
 • Varia - traumatologie

      Sborník     Program     Pozvánka       Foto    Foto (rajce)

                                                                               

 2016

 • Všeobecná chirurgie – ILEOSNÍ STAVYOperace hlavy proti šílenství
 • Všeobecná chirurgie – VARIA
 • Traumatologie – PORANĚNÍ V OBLASTI STEHNA A PŘILEHLÝCH KLOUBŮ
 • Traumatologie – VARIA, VÍTÁNY JSOU PŘEDNÁŠKY NA TATO TÉMATA: HŘEBOVÁNÍ TIBIE; HŘEBOVÁNÍ RETROGRÁDNÍ FEMUR; DLAHOVÁNÍ DISTÁLNÍ HUMERUS
 • Chirurgie ruky – PORANĚNÍ SKELETU RUKY A ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ (ROUND TABLE)

      Sborník     Program     Pozvánka       Foto    Foto (rajce)

 

2015Motiv setkání 2015

 • Chirurgie pankreatu
 • Konzervativní metody a zevní fixace v moderní traumatologii
 • Základní výkony v chirurgii ruky
 • Zajímavé kasuistiky, varia chirurgie
 • Varia traumatologie, novinky v osteosyntéze

       Sborník     Program     Pozvánka     Foto     Foto (google+)     Video

2014Motiv setkání 2014

 • Komplikace miniinvazivních metod v chirurgii dutiny břišní a retroperitonea
 • Zajímavé kasuistiky, varia
 • Hřebování vs. dlahování, novinky v osteosyntéze
 • Tupá poranění dutiny břišní
 • Chirurgie ruky

       Sborník     Program     Pozvánka     Foto     Video

2013Motiv setkání 2013

 • Herniologie
 • Varia chirurgie
 • Dlahová osteosyntéza v současnosti
 • Chyby a komplikace v traumatologii
 • Řešení poúrazových stavů ruky s nestandardními výsledky primárního ošetření
 • Varia chirurgie ruky

       Sborník     Program     Pozvánka     Foto

2012

 • Chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek, náhlé příhody břišníMotiv setkání 2012
 • Nitrodřeňové hřebování
 • Chirurgická léčba netraumatických onemocnění ruky a zápěstí
 • Varia chirurgie
 • Varia traumatologie
 • Varia chirurgie ruky

       Sborník     Program     Pozvánka     Foto     Video

2011

 • Laparoskopie versus klasika v chirurgii kolorekta Úvodní obrázek 2011
 • Poranění šlach ruky
 • Miniinvazivní a "no-touch" metody v traumatologii
 • Varia v oboru chirurgie ruky včetně traumat

       Sborník     Program     Pozvánka     Foto

2010

 • Chirurgie jater, žlučových cest a pankreatuÚvodní obrázek 2010
 • Zlomeniny femuru
 • Traumatologie ruky - úspěchy, chyby, následky

Sborník     Program     Pozvánka     Foto

2009

 • Zánět v chirurgiiÚvodní obrázek 2009
 • Luxace a luxační zlomeniny
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka     Foto

2008

 • Benigní onemocnění anorektaÚvodní obrázek 2008
 • Nitrokloubní zlomeniny
 • Osteoporóza a traumatologie
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka     Foto     Video

2007

 • Chirurgie břišních kýl bez ohledu na věk a lokalizaciÚvodní obrázek 2007
 • Traumatologie měkkých tkání a skeletu bérce
 • Neobvyklé komplikace v traumatologii
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka     Foto

2005

 • Chirurgie mléčné žlázyÚvodní obrázek 2005
 • Traumatologie oblasti kloubu loketního
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka     Foto

2004

 • Postavení chirurgie a traumatologie v současném zdravotnictvíÚvodní obrázek 2004
 • Poranění a onemocnění pletence pažního
 • Onkochirurgie
 • Peroperační komplikace v traumatologii - kasuistiky
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka     Foto

2002

 • Poranění kolenního kloubuÚvodní obrázek 2002
 • Stále aktuální kontroverze - laparoskopicky či klasicky?
 • Nové implantáty v traumatologii
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka

2001

 • Nitrodřeňová osteosyntézaÚvodní obrázek 2001
 • Chirurgie jícnu, žaludku a duodena
 • Traumatologie nohy
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka

2000

Sborník     Program     Foto

1999

 • Zlomeniny v oblasti pánveÚvodní obrázek 1999
 • Chirurgie kolorekta
 • Traumatologie ruky a zápěstí
 • Varia

Sborník     Program     Pozvánka     Foto

1998

 • Chirurgie jater, pankreatu a slezinyÚvodní obrázek 1998
 • Zlomeniny v oblasti loketního kloubu
 • Varia

Program     Pozvánka

1997

 • OnkochirurgieÚvodní obrázek 1997
 • Varia

Program     Pozvánka


Kontakt

Milena Běhounková
sekretariát chirurgie
Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610,
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 801 216
(7.30–14.30 hod.)

Generální partner

SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ

Skalský Dvůr – Nové Město na Moravě