Operace hlavy proti šílenství

(Jan Sanders van Hemessen, 1555, Museo del Prado, Madrid)

Ve středověku a ranném novověku byli duševně nemocní lidé zpodobňování v mnoha rolích. Často byli považováni za divoké bestie napadající lidi, nebo za stigmatizované osoby zjevující pravdu. Vyobrazení bláznů z tehdejší doby (např. Loď bláznů od Hieronyma Bosche) byly často alegorií na šílenství světa a protikladem společnosti, která se považovala za normální.  

Šílenství se v této době vysvětlovalo kameny v mozku. Blázni byly pokládáni za trpící pacienty, kteří musí být nutně operováni. Chirurg pak na pacientovi často řez jen předstíral a pouze předvedl kámen, který údajně z jeho hlavy odstranil.

Operace hlavy proti šílenství


Obraz Operace hlavy proti šílenství (nazývaný také Chirurg) od vlámského malíře Jana Sanderse van Hemessena je jedním za zástupců jeho prací s morálním poselstvím. Kompozice scény odpovídá tehdejší vlámské žánrové malbě. Scéna se odehrává v městském prostředí, pravděpodobně na trhu. Chirurg je v procesu odstraňování kamene bláznů, kdy ho extrahuje nožem z pacientovy otevřené lebky.

Jako reklama na schopnosti chirurga je za ním vytavena řada kamenů, které údajně odstranil dřívějším pacientům. Na levé straně připravuje asistentka masti v misce. Vedle chirurga stojí zoufale gestikulující muž, který je jednoznačně dalším pacientem.

Šílenství pacienta mělo zmizet s odstraněním kamene. Pro obeznámené to však znamenalo, že chirurg je vlastně podvodník, který do řezu umístil kámen, aby mohl předstírat jeho odstranění.
Obraz Jana Sanderse van Hemessena tak vypovídá o chamtivosti chirurga, který zneužívá důvěřivosti svých pacientů.

Teprve v 17. a 18. století postupně vznikala zařízení, která sloužila systematické péči o duševně choré, i když často společně s nemocnými, chudými, tuláky a kriminálníky.

Psychiatrie, jako lékařská péče o duševně choré v moderním smyslu, vznikla až v 19. století.
Kontakt

Milena Běhounková
sekretariát chirurgie
Nemocnice Nové Město na Moravě p.o., Žďárská 610,
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 801 216
(7.30–14.30 hod.)

Generální partner

SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ

Skalský Dvůr – Nové Město na Moravě